Fiiliksiä ennen kampanjan alkua

Lapsuudessani edesmennyt mummuni kannusti minua usein osallistumaan kerhotoimintaan. Aikuisiällä olen ymmärtänyt, miten paljon hänen tukensa on ohjannut minua seuraamaan omia polkujani ja löytämään intohimon yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Minä uskon siihen, että yksikin ihminen voi vaikuttaa.

Tasa-arvoisen avioliittolain ajamisessa minä en kuitenkaan ole yksin. Avioliittolain uudistus on tärkeä asia ja koskettaa koko Suomea. Syy, miksi olen lähtenyt vetämään aloitetta, on hyvin yksinkertainen. Minä tunnen, koen ja näen tarpeen, joka koskettaa montaa suomalaista. Kyse on tarpeesta tulla kohdelluksi tasavertaisena kansalaisena. Tähän liittyy läheisesti halu elää yhteiskunnassa, jossa kaikkia ihmisiä kohdellaan oikeudenmukaisesti.

Minua vie eteenpäin se motivaatio, jota saan Tahdon2013-kampanjan tekijöiltä. Ryhmään kuuluu upeita ihmisiä, jotka inspiroivat ja innostavat minua päivästä toiseen. Tärkeää on myös se positiivinen ja kannustava palaute, jota tuntemattomatkin ihmiset meille antavat. Meihin ja meidän sanomaamme uskotaan.

Tällä hetkellä toivon, että ne, jotka vielä painiskelevat oman mielipiteensä kanssa, asettuisivat mielessään hetkeksi toisen ihmisen rooliin. Miltä tuntuisi, jos sinun parisuhdettasi pidettäisiin valtion tasolla heikompiarvoisena kuin jonkun toisen suhdetta? Entäpä jos sinun rakkautesi puolisoasi kohtaan olisi huonompaa kuin jonkun toisen kokema rakkaus? Tiedän, että on vaikea astua oman ajatusmallinsa ulkopuolelle, ravistella sitä ja löytää uusia näkökulmia. Uskon kuitenkin, että vain avaamalla sydämensä, ihmisten on mahdollista saavuttaa yhteisymmärrys.

Mielestäni ei ole tarpeen keskittyä siihen, miksi lakialoite eduskunnassa ei ole edennyt toivotulla tavalla. Tärkeämpää on se, mitä me voimme nyt yhdessä tehdä edistääksemme asiaa. Me kansalaiset voimme näyttää päättäjille, mitä me tarvitsemme ja tahdomme. Me suomalaiset tahdomme tasa-arvoisen Suomen! Kun kampanja avataan tasa-arvon päivänä 19.3.2013, kannustan kaikkia suomalaisia allekirjoittamaan kansalaisaloitteen tasa-arvoisen avioliittolain puolesta. Tee se itsesi, naapurisi ja koko Suomen vuoksi.

Tahdon voimalla!

Senni Moilanen
Puheenjohtaja
Tahdon2013