Siinäkö se nyt sitten oli?

Kannatusilmoitusten kerääminen päättyi syyskuussa, jonka jälkeen Tahdon2013-kampanjan tahti on näyttänyt sitä seuranneiden näkökulmasta rauhoittuneen. Monet ovat  jopa luulleet kampanjan päättyneen, mutta näin ei kuitenkaan ole.

Toimintamme painopiste on siirtynyt poliittiseen vaikuttamiseen, mikä ei näy ulospäin kadunvarsilla päivystämisenä tai massiivisina tukikonsertteina. Vaikuttamistiimimme vierailee tiuhaan eduskuntatalolla tapaamassa niitä, keiden käsissä tasa-arvoisen avioliittolain kohtalo lopulta on.

Vaikuttamistyö perustuu pitkälti faktoihin. Päättäjille tasa-arvoista avioliittolakia on helpompi perustella tilastoilla ja tutkimuksilla kuin mutu-tuntemuksilla tai tunnepohjaisella argumentoinnilla. Tämän takia teetimmekin syyskuussa Taloustutkimuksella kyselyn tasa-arvoisen avioliittolain kannatuksesta suomalaisten keskuudessa. Nyt seuraamme tarkasti poliittista keskustelua, ja tiedemaailmaa sekä kansainvälistä kehitystä. Keräämme tiedonmuruset, kokoamme ne yhteen ja välitämme ne kansanedustajille. Tätä kutsutaan lobbaukseksi.

Lobbaus ei ole taivuttelua tai käännyttämistä. Lobbaus on tiedonvälittämistä, keskustelua ja argumentointia. Kansanedustajatkin ovat vain ihmisiä, mutta hyvin kiireisiä sellaisia. Meidän tehtävämme on huolehtia siitä, että kullakin edustajalla on oikea tieto sekä aloitteemme sisällöstä että sen mahdollisista vaikutuksista yhteiskuntaan. Kampanjamme vaikuttamistiimin jäsenet ottavat yhteyttä kansanedustajiin kertoakseen heille, mistä kansalaisaloitteessamme on kyse ja miksi tasa-arvoinen avioliittolaki on meille tärkeä. Tapaamiset kestävät noin vartin ja ne pidetään  aina positiivisessa ja kunnioittavassa hengessä.

Me Tahdon2013-kampanjassa koemme, että toimimme jokaisen kannatusilmoituksen antaneen suomalaisen puolesta. Siksi keskitymme nyt vain ja ainoastaan edistämään aloitetta. Emme suinkaan väitä, että tasa-arvoinen avioliittolaki olisi yhdenvertaisuustyön päätepiste, jonka jälkeen sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen asemaa koskevat ongelmat olisivat ratkaistu. Toimintamme mandaatti rajoittuu siihen, mitä 167 000 ihmistä on allekirjoittanut.

Eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma totesi hiljattain (9.11.) Helsingin Sanomissa, että avioliittolaista voi tulla yksi eduskunnan historian suurimpia keskusteluja. Suuren keskustelun päivä lähenee, mutta siihen asti me aiomme jatkaa ahkerasti vaikuttamistyötä.

Tahdon voimalla!

Milla Halme
Poliittisen vaikuttamisen koordinaattori
Tahdon2013