Lastenpsykiatri: Lapselle pitää sallia ylpeys sateenkaarivanhemmista

“Homojen lapsia kiusataan koulussa.” “Ei niille pidä antaa mitään adoptio-oikeutta.” “Meidän pitää ajatella lapsen etua.” Tutkimusprofessori tyrmää väitteet.

Tasa-arvoinen avioliittolaki mahdollistaisi toteutuessaan samaa sukupuolta oleville oikeuden hakea yhdessä adoptiovanhemmuutta. Usein tasa-arvoisesta avioliittolaista keskusteltaessa vedotaankin juuri lasten oikeuksiin. Lain vastustajat uskovat esimerkiksi, että samaa sukupuolta olevien lapsia kiusataan koulussa. Lastenpsykiatrina pitkään työskennellyt tutkimusprofessori Tytti Solantaus pitää väitettä absurdina.

– Se on ihan mieletön argumentti. Se on kuin sanoisi, että te ette saa tehdä lapsia, koska meidän lapsemme kiusaavat teidän lapsianne.

Tietenkään lasten hyvinvointi ei ole leikin asia. Myös seksuaalivähemmistöjen yhteisöissä on keskusteltu pitkään siitä, onko oikein ottaa lapsia sateenkaariperheeseen, jos on vaarana, että lapsia syrjitään.

Tällä hetkellä sateenkaariperheissä elää kuitenkin Sateenkaariperheet ry:n arvion mukaan jo useita tuhansia lapsia. Tasa-arvoisen avioliittolain tavoitteena ei niinkään ole synnyttää sateenkaariperheiden ryöppyä, vaan pikemminkin turvata niiden lasten oikeudet, jotka elävät jo nyt sateenkaariperheissä. Ongelmana on se, että yhteiskunta tällä hetkellä kohtelee heteroiden ja homojen parisuhteita eri tavoin.

– Kaikille lapsille on eduksi, että he voivat olla ylpeitä omasta itsestään ja omasta perheestään, tutkimusprofessori Solantaus sanoo.

Sateenkaariperheissä vanhemmillaan ei ole oikeutta samaan sukunimeen. Erillisen parisuhdelainsäädännön takia he ovat yhteiskunnassa eri asemassa kuin heteroparit. Lapsen etu olisi kuitenkin, että vanhemmille annetaan parhaat välineet selvitä arjesta. Kaikkien parisuhteiden tunnustaminen yhtä arvokkaiksi voisi olla ensimmäinen askel.

– Vanhempien tulisi voida kokea olonsa hyväksi yhteiskunnassa ja saada tukea omaan itseen ja omaan vanhemmuuteen.

Myös tutkimustieto tukee homojen ja lesbojen adoptio-oikeutta. Seksuaalinen suuntautuminen ei vaikuta lapsen kehitykseen tai hyvinvointiin mitenkään negatiivisesti.  Tähän tulokseen on päädytty useissa Yhdysvalloissa tehdyissä kehitystutkimuksissa ja myös kotimaisissa haastattelututkimuksissa.

– Lapsi kasvaa ihan normaalisti perheessä, jossa vanhemmat ovat samaa sukupuolta. Molemmissa perhetyypeissä elävillä lapsilla voi tietysti olla ongelmia, mutta sateenkaariperheisiin liittyvät riskitekijät ovat samat  kuin heteroperheissä, Solantaus vakuuttaa.

Suomessa on tutkittu vain vähän sitä, miten vanhempien sukupuoli vaikuttaa lapsen kasvuun ja kehitykseen. Solantauksen mukaan sillä ei kuitenkaan pitäisi olla merkitystä, onko tutkimus tehty Suomessa vai ulkomailla.

– Sellaista tutkimusta, jossa todetaan, että nimenomaan vanhempien sukupuolesta on haittaa lapsen kehitykselle, ei kerta kaikkiaan löydy arvostetuista tieteellisistä julkaisuista.

Ainoa syy negatiiviseen tutkimustulokseen voisi Solantauksen mukaan olla ympäristön syrjivä asenne.

– Jos ympäristö on hyvin ennakkoluuloinen ja perhe joutuu eristetyksi, vaikuttaa se tietenkin sekä vanhempien että lapsen hyvinvointiin.

 

Teksti: Marikki Nykänen