”Monella tapaa hyvä juttu”

Tampereen aluevastaava Mikko Väisänen pitää Tahdon2013-kampanjaa onnistuneena. Kampanja on näkynyt Tampereen katukuvassa jo pitkään ja jatkossa on tapahtumien lisäksi tarkoitus keskittyä myös poliittiseen vaikuttamiseen. Positiivisessa valossa, totta kai.

Tahdon2013-kampanjan Tampereen aluevastaava Mikko Väisänen tunnetaan myös Pirkanmaan Setan toiminnanjohtajana. Väisäsestä oli luontevaa lähteä mukaan myös Tahdon2013- kampanjaan, onhan avioliitto ollut Setan teemana jo pitkään.

– Tottakai lähdin mukaan heti kun asiaa minulle ehdotettiin. Näin tärkeissä teemoissa tulee tehdä kiinteää yhteistyötä. Tahdon2013-aloite on loistava osoitus kansalaisista itsestään nousevasta halusta vaikuttaa yhteisiin asioihin, Väisänen summaa.

Mahdollisuus allekirjoittaa aloite verkossa on Väisäsen mukaan keskeinen kampanjan onnistumiseen vaikuttava tekijä. Tampereella Väisänen on jakanut tehtäviä vapaaehtoisilleen ja yhteistyö eri toimijoiden välillä on sujunut kaupungissa hyvin.

Mielenkiintoisinta kampanjassa on Väisäsen mukaan ollut avata ihmisille asian tärkeyttä yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Väisäsen mukaan avioliiton arkipäiväistyessä asian pohtiminen voi olla myös tapa testata omaa ajatteluaan ja avata sitä avioliiton näkemiselle uudessa valossa aidompana, kaikille kuuluvana ihmisoikeutena.

Kaiken kaikkiaan hyvin ja asiallisesti toteutettu kampanja on myös antanut Tampereen aluevastaavalle paljon uusia kokemuksia.

– Tällaiset kampanjat ovat hyviä oppimistilanteita. Mukana toimiessa pystyy testaamaan itseään ja omien perusteluidensa uskottavuutta ja sitä, miten tulisi kuulluksi kaikkein parhaiten. Kampanja on ollut myös omien ennakkoluulojen avaamista. Suvaitsevaisuutta on löytynyt paikoista, joista sitä ei uskonut heti löytävänsä.

Väisäsen mukaan erityisen hyvältä on tuntunut saada todistaa niitä ahaa-elämyksiä, joita ihmiset ovat saaneet oivaltaessaan kannatuslomakkeen täyttämisessä olevan kyse tasa-arvosta puhtaimmillaan.

Tampereella nimienkerääjiin on suhtauduttu positiivisesti ja loanheitolta on vältytty. Väisäsen mielestä on tärkeää, että vapaaehtoistyön kuuluu olla hauskaa, eikä ihmisiä voi painostaa mukaan toimintaan.

– Werstas on ollut vahvasti mukana Tampereen toiminnassa alusta asti. Työväenmuseolla voi allekirjoittaa aloitteen koko kesän ajan samalla kun tutustuu Hilpeys ja ennakkoluulo sateenkaarinäyttelyyn, jonka yhtenä teemana avioliittokin on. Näyttely kertoo seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen elämästä ja historiasta arjen tarinoiden avulla.

Siellä on myös hieno piste kannatusilmoituksen jättämiselle. Kaiken kaikkiaan Väisänen pitää kampanjaa huikeana.

– Jokaisen kampanjaan osallistuneen kannattaa olla ylpeä itsestään. Kampanja on ollut kaikin puolin onnistunut ja monella tapaa hyvä juttu!

 

Teksti: Nina Santa