Katseet kohti eduskuntaa

Kannatusilmoitusten keruuaikaa on jäljellä alle kuukausi. Jo kampanjan ensimmäisen vuorokauden aikana saama valtava kannatusilmoitusten vyöry takasi sen, että kansalaisaloite tasa-arvoisesta avioliittolaista tullaan käsittelemään eduskunnassa. Silti päätimme, että kuuden kuukauden mittainen kannatusilmoitusten keräysaika käytetään kokonaisuudessaan. Monet ihmettelivät, miksi nähdä moinen vaiva.

Pitkäkestoiseen kampanjointiin on monta syytä. Ensinnäkin kannatusilmoitusten keräämisen lisäksi näkyvällä kampanjalla voidaan lisätä kaikkien tietoisuutta aloitteen tarkoituksesta ja tasa-arvoisesta avioliittolaista yhdenvertaisuuskysymyksenä. Kuuden kuukauden aikana olemme järjestäneet erilaisia tapahtumia, bileitä ja tempauksia sekä osallistuneet muiden vastaaviin. Näiden kautta olemme tavoittaneet ihmisiä ilmeisimmän kohderyhmämme ulkopuolella. Erityisesti  feissaajamme eri puolella Suomea ovat kohdanneet tuhansia ihmisiä ja kampanjan sanoma on toivottavasti levinnyt maamme joka kolkkaan. Jo tämä yksissään on puolen vuoden työn arvoinen saavutus.

Olemme halunneet myös tarkkailla rauhassa, miten kansalaisaloitteita käsitellään eduskunnassa. Kansalaisaloite on täysin uusi vaikuttamismuoto. Kun turkistarhauksen kieltoa koskeva aloite luovutettiin keväällä eduskuntaan, käytiin kiivasta keskustelua siitä, miten kansalaisaloitteita pitäisi kohdella. Emme halunneet aloitteemme päätyvän koekaniiniksi eduskunnan myllyyn. Nyt kansalaisaloitteiden käsittelystä on annettu ohjeistus ja tiedämme, miten aloitteemme etenee eduskunnan päätöksentekoprosessissa.

Olemme lisäksi ehtineet kerätä tietoa sekä seurata, miten kampanjamme on otettu vastaan, miten siitä kirjoitetaan mediassa ja miten poliitikot sitä kommentoivat. Nyt voimme puolen vuoden kokemuksella sanoa, että tiedämme aloitteella olevan tukijoita joka puolella Suomea.

Kampanjan aikana, eli maaliskuun 19. päivän jälkeen tasa-arvoinen avioliittolaki on säädetty ainakin Brasiliassa, Ranskassa,  Uruguayssa, Uudessa Seelannissa ja Englannissa sekä Walesissa. Lisäksi laki on jo voimassa 11 muussa maassa, mukaan lukien kaikki muut pohjoismaat ja joissain Yhdysvaltain sekä Meksikon osavaltioissa. Tahdon2013-kampanja ei suinkaan pääty kannatusilmoitusten keräämiseen, vaan nyt käännämme katseemme kohti eduskuntaa. Uskon, että tämän kampanjan päätteeksi Suomi siirtyy ylpeänä yhdenvertaisen rakkauden tunnustavien valtioiden joukkoon.

Tahdon voimalla!

Milla Halme
Poliittisen vaikuttamisen koordinaattori
Tahdon2013