Lakivaliokunta aloittaa asiantuntijakuulemiset

Lakivaliokunta aloittaa asiantuntijakuulemiset avioliittolain, rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain ja transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain muuttamisesta eduskunnalle annetun kansalaisaloitteen pohjalta.

Kuulemiset käynnistyvät keskiviikkona 2. huhtikuuta klo 9:30.

Torstaina 20. maaliskuuta pitämässään kokouksessa lakivaliokunta päätti kutsua kuultaviksi seuraavat tahot:

 • oikeusministeriö
 • sosiaali- ja terveysministeriö
 • eduskunnan oikeusasiamies
 • lapsiasiavaltuutettu
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • TANE
 • OPTL
 • Väestörekisterikeskus
 • Maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö
 • Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallitus
 • Suomen ortodoksinen kirkollishallitus
 • Jehovan todistajat
 • Suomen Vapaakirkko
 • Suomen Helluntaikirkko
 • Suomen Babtistikirkko
 • Suomen Islamilainen Neuvosto
 • Ikäinstituutti
 • Väestöliitto
 • Mannerheimin lastensuojeluliitto
 • Lasten Perusoikeudet ry
 • Sateenkaariperheet ry
 • SETA ry
 • Regnbågsankan rf
 • Pelastakaa Lapset ry
 • Adoptioperheet ry
 • Aikuiset adoptoidut ry
 • Kansainvälisesti adoptoidut aikuiset ry
 • Vuxna internationellt adopterade i Finland (VIA) rf
 • Interpedia ry
 • Suomen Asianajajaliitto
 • Suomen Kuntaliitto
 • Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry
 • Patmos lähetyssäätiö / Juha Ahvio
 • lastenpsykiatrian erikoislääkäri Jari Sinkkonen
 • lasten psykiatri Tytti Solantaus
 • prof. Jarl Wahlström
 • prof. Tapio Puolimatka
 • prof. Veli-Pekka Viljanen
 • prof. Markku Helin
 • prof. Eva Gottberg
 • prof. Ulla Liukkunen
 • ap.prof. Suvi-Anna Hakalehto-Wainio

Lakivaliokunta kuuli aloitteen edustajia torstaina 13. maaliskuuta. Tahdon2013-kampanjasta paikalla olivat puheenjohtaja Senni Moilanen, poliittisen vaikuttamisen koordinaattori Milla Halme, talouspäällikkö Helleke Heikkinen sekä vaikuttamistiimistä Nitin Sood sekä Saara Järvelä