Mitä marraskuussa tapahtuu?

Lakivaliokunta päätti 25. kesäkuuta sisäisessä äänestyksessään esittää eduskunnalle, ettei kansalaisaloitetta tasa-arvoisesta avioliittolaista tulisi hyväksyä. Tämä ei kuitenkaan monista harhaluuloista huolimatta tarkoita, että aloite olisi kaatunut tai kaatumassa. Kansalaisaloite tasa-arvoisesta avioliittolaista tulee viimeisimpien tietojen mukaan koko eduskunnan äänestettäväksi vuoden 2014 lopussa.

Kansalaisaloitteet siirretään eduskunnan lähetekeskustelun jälkeen käsiteltäväksi siihen valiokuntaan, jonka erityisalaan aloite kuuluu. Tasa-arvoisesta avioliittolaista käytiin helmikuun 20. päivänä lähetekeskustelu, jonka päätteeksi lakiehdotus siirrettiin lakivaliokunnan käsiteltäväksi.  13.3.2014 lakivaliokunta kuuli meitä aloitteen edustajia julkisessa kuulemisessa, joka on katsottavissa eduskunnan sivuilla. Valiokunnan kansanedustajat äänestivät 25.6.2014 siitä, asettuuko lakivaliokunta aloitteen kannalle vai ei. Äänestyksessä kuusi valiokunnan jäsentä kannatti ja kymmenen vastusti aloitteen hyväksymistä. Tämä tarkoittaa sitä, että aloitetta valmisteleva lakivaliokunta tulee esittämään eduskunnan täysistunnolle valiokunnan kantana, että aloitetta ei tulisi hyväksyä.

Valiokunta laatii tätä varten mietinnöksi kutsutun lausunnon, jossa hylkäyspäätös perustellaan. Ne lakivaliokunnan jäsenenä toimivat kansanedustajat, jotka kannattavat tasa-arvoista avioliittolakia, liittävät valiokunnan mietintöön vastalauseeksi kutsutun vaihtoehtoisen mietintönsä. Vastalauseessa tullaan ehdottamaan tasa-arvoisesta avioliittolain hyväksymistä ja esitetään sille myös perusteet.

Valiokunnan mietinnön pohjalta seuraa täysistunnossa aloitteen ensimmäinen käsittely, jossa päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. Todennäköisesti tässä käsittelyssä myös esitetään, että  kansanedustajien vastalauseesta tulisikin pohjaesitys täysistunnolle. Käytännössä aloitteen etenemisen edellytyksenä on, että enemmistö kansanedustajista äänestää tasa-arvoista avioliittolakia puoltavaa vastalausetta.

Eduskunnan enemmistön asettuessa tasa-arvoisen avioliitolain eli vastalauseen taakse se voi edetä suureen valiokuntaan, joka käsittelee tyypillisesti EU-asioita. Täysistunto käsittelee asioita pääasiassa valiokuntien mietintöjen pohjalta. Lakivaliokunnan jo kerran hylätessä aloitteen vastalausetta ei sinne enää voi toimittaa. Siksi suuren valiokunnan tulee hyväksyä aloite, jotta se voi palata täysistuntokäsittelyyn. Täysistunnon toisessa käsittelyssä äänestetään sisällöltään päätettyjen lakiehdotusten hyväksymisestä ja hylkäämisestä. Vastalauseen tulee siis läpäistä äänestys vielä toistamiseen, jotta siinä ehdotettu laki tulisi voimaan.

Kampanjan tietojen mukaan enemmistö kansanedustajista kannattaa tasa-arvoista avioliittolakia. Silti marraskuussa käytävä vastalausetta koskeva äänestys tulee olemaan tiukka. Yksittäisten kansalaisten kannattaakin siksi yhä lähestyä kansanedustajia ja kertoa heille, miksi tasa-arvoisen avioliittolain puolesta äänestäminen on tärkeää. Kansanedustajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@eduskunta.fi, ja lista kaikista kansanedustajista löytyy esimerkiksi eduskunnan sivuilta täältä. Viimeiset metrit matkaa ovat enää jäljellä, joten kuljetaan ne yhdessä.

Tahdon2013-kampanjan vaikuttamistiimi