Tahdon2013 toivoo arvokasta keskustelua ja ihmisoikeuksien kunnioittamista

Tasa-arvoisen avioliittolain kumoamiseen tähtäävä kansalaisaloitekampanja kertoo keränneensä tarvittavan määrän kannatusilmoituksia, jotta aloite päätyy eduskunnan käsiteltäväksi.

Kaikki kansalaisaloitteet ansaitsevat asiallisen eduskuntakäsittelyn, mutta myös kansalaisia ja heidän oikeuksiaan on kunnioitettava. Samaa sukupuolta oleville pareille on tasa-arvoisen avioliittolain myötä viimein myönnetty yhdenvertaiset perheoikeudet eri sukupuolta olevien parien kanssa.

“Tasa-arvoisen avioliittolain kumoaminen olisi askel taaksepäin suomalaisessa ja länsimaisessa ihmisoikeuskehityksessä. Emme usko, että samaa sukupuolta olevien parien oikeuksien vieminen olisi perusteltua nyt kun yhdenvertaisuus on perheoikeuksien osalta viimein saavutettu. Luotamme siihen, että uusi eduskunta ei kumoa edellisen päätöstä”, toteaa Tahdon2013 -kampanjan poliittisen vaikuttamisen koordinaattori Milla Halme.

Mielipidetutkimusten* mukaan enemmistö Suomen kansasta samoin kuin enemmistö kansanedustajista kannattaa tasa-arvoista avioliittolakia. Suomalaiset ovat siis osoittaneet, että tässä maassa kaikki rakkaus on arvokasta eikä ole vain yhtä tapaa olla perhe. Tahdon2013 toivoo, että uuden aloitteen myötä käytävä keskustelu on sateenkaariperheitä ja jokaisen yhtäläistä ihmisarvoa kunnioittavaa.

“Tasa-arvoisen avioliittolain voimaantuloon on vielä kaksi vuotta. Siihen asti samaa sukupuolta olevat parit joutuvat elämään epävarmuudessa. Harvojen ominaispiirteitä ja oikeuksia on riepoteltu julkisessa keskustelussa yhtälailla kuin sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen”, Senni Moilanen, Tahdon2013-kampanjan puheenjohtaja huomauttaa.

Lisätietoja:

Milla Halme, poliittisen vaikuttamisen koordinaattori
+358 44 501 7650
vaikuttaminen@tahdon2013.fi

Senni Moilanen, puheenjohtaja
+358 40 525 6571
tahdon@tahdon2013.fi


Kansalaisaloite tasa-arvoisesta avioliittolaista sai 166 851 kannatusilmoitusta. Se luovutettiin eduskuntaan 13. joulukuuta 2013. Kansalaisaloite tasa-arvoisesta avioliittolaista hyväksyttiin lakivaliokunnan mietintöön jätetyn vastalauseen pohjalta 12. joulukuuta 2014 äänin 105-92.

* Maaliskuussa 2014 Taloustutkimuksen toteuttama kyselytutkimus löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta: http://www.tahdon2013.fi/kyselytutkimus/.