Tahdon2013 vastaa Timo Soinille

Timo Soini esitti “Militanttia propagandaa” -otsikoidussa blogitekstissään 13. maaliskuuta kysymyksiä kampanjamme samana päivänä julkaiseman kyselytutkimuksen tuloksista. Soini tiedusteli, miten Taloustutkimus Oy:llä teetetty kyselytutkimus on rahoitettu, ja miksi julkistimme tulokset juuri, kun lakivaliokunnan kuuleminen järjestettiin.

Tahdon2013 on, kuten Soinikin asian ilmaisi, kansanliike, jonka tarkoituksena on edistää kansalaisaloitetta tasa-arvoisesta avioliittolaista. Kampanja ei ole minkään valmiin tahon tuote, ja olemme tehneet kampanjaa alusta asti omista lähtökohdistamme. Kampanjan toimintaa helpottaaksemme perustimme vuonna 2012 yhdistyksen, joka kantaa nimeä Tasa-arvoinen Suomi ry. Järjestön avulla hoidamme kampanjamme hallintoa sekä taloutta. Kaikki toimijat ovat vapaaehtoisia. Kukaan meistä ei saa kampanjassa tehdystä työstä minkäänlaista rahallista korvausta.

Olemme saaneet tulomme ensisijaisesti kannattajiltamme. Kampanjan suurin yksittäinen tulonlähde on ollut  huhtikuussa 2013 Tavastia-klubilla järjestetty tukikonsertti, johon kuka vain sai ostaa lipun. Konsertti oli menestys ja tuotti kampanjallemme varoja. Tämän lisäksi varoja on saatu Tasa-arvoinen Suomi ry:n jäsenmaksuista sekä yritysyhteistyöstä. Tasa-arvoinen Suomi ry on myös saanut kampanjan toteuttamiseksi tuen Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO:n Youth in Action -ohjelmasta. Näitä varoja olemme käyttäneet kampanjan toteuttamiseen, muun muassa kahden kyselytutkimuksen teettämiseen.

Taloustutkimus Oy:llä teetettyjen kyselytutkimusten tarkoitus on ollut selvittää suomalaisten kanta kansalaisaloitteessamme esitettyjä avioliittolain muutoksia kohtaan. Tutkimusten luotettavuuden vuoksi on tärkeää, että ne on teetetty ulkopuolisella taholla. Osallistuimme ainoastaan avioliittoa ja adoptiota koskevien kysymysten muotoiluun. Ensimmäinen kyselytutkimuksemme teetettiin syyskuussa 2013. Seuraavan halusimme julkistaa puolen vuoden kuluttua. Lakivaliokunnan julkinen kuuleminen oli luonteva aika julkistaa toisen kyselyn tulokset.

Taloustutkimus Oy on toteuttanut kyselyn Telebus-puhelinhaastattelukierroksen avulla. Haastattelut tehtiin 5.–11.3.2014 Taloustutkimus Oy:n valvotusta puhelinhaastattelukeskuksesta Helsingistä. Tutkimuksen otos on 1010 henkilöä, joka muodostettiin ositetulla satunnaisotannalla väestörekisterikeskuksen rekisteristä. Samaa kyselytutkimusta käytetään muun muassa puolueiden suosion seuraamiseen suomalaisten äänestäjien keskuudessa.

Tiedotamme toiminnastamme sekä yritysyhteistyöstämme avoimesti ja olemme julkistaneet molempien teettämiemme kyselytutkimusten tulokset kokonaisuudessaan. Tuloksista löytyy myös kysytyt kysymykset sellaisenaan kuin ne kysyttiin. Syksyn 2013 löytyvät kyselytutkimuksen tulokset löytyvät täältä ja 13.3.2014 julkistetut tulokset täältä.

Lisäys, klo 13.55: Syyskuussa julkistetun kyselytutkimuksen toteuttamisesta on maksettu Taloustutkimus Oy:lle 1.100 euroa (+ alv). Maaliskuussa kyselyssä esitettiin kaksi kysymystä, ja hinta oli tällöin 2.090 euroa (+ alv) – ei 2.200 e (+ alv) kuten aluksi väitimme.

Senni Moilanen
Puheenjohtaja
Tahdon2013