Tutkimus: Tasa-arvoisen avioliittolain kannatus nousussa

Suomalaiset tukevat myös samaa sukupuolta olevien parien adoptio-oikeutta.

Eduskunta  järjestää julkisen kuulemisen kansalaisaloitteesta torstaina 13. maaliskuuta klo 10–11.30. Lakivaliokunnan kuultavina ovat aloitteen tekijöiden edustajat. Tänään julkaistaan myös Tahdon2013-kampanjan Taloustutkimuksella teetetyn tuoreen kyselytutkimuksen tulokset.

Kasvanut enemmistö tasa-arvon kannalla

Tahdon2013-kampanjan Taloustutkimuksella teettämässä kyselyssä suomalaisten selkeä enemmistö asettuu tasa-arvoisen avioliittolain kannalle. Jopa 65 prosenttia kaikista vastaajista kannattaa lakimuutosta. 8 prosenttia ei osaa vielä sanoa kantaansa, ja vastustajiksi jää 27 prosenttia. Kysely suoritettiin viikoilla 10–11, ja siihen vastasi 1010 suomalaista.

Tahdon2013-kampanja toisti maaliskuun alussa viime vuoden syyskuussa Taloustutkimuksella teettämänsä kyselytutkimuksen. Syksyllä vastaajia oli 1006 ja 58 prosenttia heistä kannatti avioliittolain muuttamista siten, että samaa sukupuolta olevat parit voisivat avioitua maistraatissa.

Kannattajia löytyy kaikista ikäryhmistä ja kaikkialta Suomesta

Tasa-arvoisen avioliittolain kannattajat eivät rajaudu mihinkään tiettyyn ikäryhmään. Tahdon2013-kampanjan Taloustutkimuksella teettämän selvityksen mukaan tukea löytyy kaikenikäisten keskuudesta. Sulkuihin on merkitty viime syyskuussa toteutetun kyselyn tulokset.

25–34 -vuotiaista 78 (77) prosenttia kannattaa tasa-arvoista avioliittolakia, 15–24 -vuotiaista vastaavasti 73 (68) prosenttia. 35–49 -vuotiaista 72 (61) prosenttia kannattaa lakimuutosta. 50–64 -vuotiaistakin 60 (50) prosenttia on tasa-arvoisen avioliittolain kannalla.

Kannattajia löytyy niin ikään tasaisesti ympäri Suomea. Eniten tukijoita löytyy niistä kyselyyn vastanneista, joiden kotipaikka sijaitsee pääkaupunkiseudulla. Muissa yli 50 tuhannen asukkaan kaupungeissakin tasa-arvo saa selkeän kannatuksen 66 (59) prosentilla. Pienemmissä kaupungeissa ja kunnissa kannattajat kuuluvat myös enemmistöön, sillä 59 (51) prosenttia kannattaa lain uudistamista.

Enemmistö tukee samaa sukupuolta olevien parien adoptio-oikeutta

Kyselyssä kysyttiin nyt ensimmäistä kertaa myös suomalaisten kantaa samaa sukupuolta olevien parien adoptio-oikeuteen. Avioliittolain uudistus mahdollistaisi myös samaa sukupuolta oleville pareille oikeuden hakea adoptiota yhtä aikaa. 57 prosenttia suomalaisista kannattaa myös tätä muutosta. 36 prosenttia vastustaa, ja 7 prosenttia ei osaa sanoa vielä kantaansa. Suurinta kannatus on nuoremmissa ikäluokissa, sillä 15–24 -vuotiaista 72 prosenttia ja 25–34 -vuotiaista 71 prosenttia kannattaa muutosta, mutta 35–49 -vuotiaistakin 62 prosenttia on samaa sukupuolta olevien parien adoptio-oikeuden kannalla.

 

Tahdon2013 tilasi selvityksen Taloustutkimukselta, joka suoritti Telebus-kyselyn viikolla 10–11.
Tutkimuksessa vastaajilta kysyttiin seuraavaa:

1) Tasa-arvoinen avioliitto tarkoittaisi, että myös samaa sukupuolta olevien oikeudesta avioliittoon säädettäisiin avioliittolaissa ja rekisteröidystä parisuhteesta luovuttaisiin. Laki ei kuitenkaan velvoita kirkkoa vihkimään samaa sukupuolta olevia pareja, sillä lakimuutos koskisi voimaantullessaan vain maistraatissa suoritettavaa vihkimistä. Kannatatteko tällaista avioliittolakia?

2) Kaikilla suomalaisilla on oikeus hakea adoptiota yksin seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Kansalaisaloite avioliittolain uudistamisesta haluaa mahdollistaa samaa sukupuolta olevalle parille oikeuden hakea adoptiota yhtä aikaa. Kannatatteko tällaista lakimuutosta?

Kyselyn tulokset ovat kokonaisuudessaan osoitteessa www.tahdon2013.fi/kyselytutkimus/.